[FO3] Review Nathaniel Clyne SS14 trong FIFA Online 3

Nathaniel Clyne 14 +5 ( hiếm) – Thuộc tuýp cầu thủ thuần Anh,chuyên leo biên và tạt, có lối đá rất giống A.Cole nhưng đá cánh phải. – Thể hình nhỏ con...
Ngày 16/07/2015
16/07/2015