[Nautilus Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nautilus đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG NAUTILUS – KHỔNG LỒ BIỂN SÂU: Nếu nói đến vị tướng nào có khả năng kéo đối thủ thì ngoài Blitcrank, Thresh, không thể quên...
Ngày 12/06/2015
12/06/2015