[Video LMHT] Sức mạnh của Ashe khi được làm lại

Vị tướng Ashe này thay đổi như thế nào khi được chỉnh sửa lại một số điểm. Cùng đi qua bài viết: Sức mạnh của Ashe khi được làm lại nhé!
Ngày 21/05/2015
21/05/2015