[FO3] 5 trung vệ (CB) kèm người tốt nhất FIFA Online 3

FiFa Online 3: Top 5 trung vệ (CB) SS11 có khả năng kèm người tốt nhất. Chỉ số kèm người là chỉ số phản ánh chất lượng một trung vệ tốt ở trong FIFA...
Ngày 12/05/2015
12/05/2015