[FO3] Sự khác biệt của Torres ‘08E sau khi vào Best Players

FIFA Online 3: Sự khác biệt của Torres ‘08E sau khi vào Best Players. Với một dàn chỉ số cao, tên tuổi được khẳng định, Fernando Torres là cầu thủ...
Ngày 02/11/2015
02/11/2015