[FO3] Review Neymar Junior SS14 trong FIFA Online 3

FFOL3: Review Neymar Junior SS14 trong FIFA Online 3. Neymar Junior: một trong những tiền đạo có lối đá kĩ thuật, khéo léo và ăn vạ hàng đầu FO3, rất...
Ngày 06/11/2015
06/11/2015