Ngày cuối cùng của mùa giải 2015

Chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi thì mùa giải 2015 của Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức kết thúc. Mùa giải 2015 sắp kết thúc, những phần thưởng,...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015