Kindred sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 5.20

LMHT: Kindred sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 5.20. Kindred chưa thể xuất hiện ở trong bản 5.19, sẽ giấu mặt tới bản cập nhật 5.20 sắp tới. Sáng hôm...
Ngày 10/2015
10/2015