[Jungle] Ngọc bổ trợ cho tướng đi rừng mùa 5

Với bảng ngọc đa dạng, người chơi sáng tạo nhiều lối đánh khác nhau. Mỗi bảng ngọc có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Từng bảng ngọc phù hợp với từng lối...
Ngày 09/05/2015
09/05/2015