[Heimerdinger Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Heimerdinger pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG HEIMERDINGER – NHÀ PHÁT MINH LỖI LẠC: Từng là một vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại mà ”chẳng ai ngó đến”, tuy nhiên sức mạnh...
Ngày 23/05/2015
23/05/2015