Cách chơi Leesin ở vị trí đi rừng

Lee Sin Thầy Tu Mù Ionia Máu428 (+85 mỗi cấp) Nội năng200 Sát thương55.8 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.651 (+3% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển350 Hồi máu6.25...
Ngày 21/07/2014
21/07/2014