[Xạ thủ] Ngọc bổ trợ và bảng bổ trợ cho AD mùa 6

Sau đây, Gamelienminh.com xin giới thiệu ngọc bổ trợ cho ad mùa 6, bảng bổ trợ cho AD season 6 tối ưu nhất khi đã tham khảo nhiều cao thủ thế giới như...
Ngày 05/2015
05/2015