[Nautilus Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nautilus đấu sĩ đường giữa mùa 6

Build LOL: Hướng dẫn cách chơi Nautilus – Cách lên đồ Nautilus đấu sĩ đường giữa mùa 6. Đây là một sự lựa chọn khá thú vị ở đường giữa trong thời gian...
Ngày 10/03/2016
10/03/2016