[Hỗ trợ] Ngọc bổ trợ SP mùa 5

Hỗ trợ là vị trí không thể thiếu ở trong đội hình Liên Minh Huyền Thoại. Họ là người sẵn sàng hi sinh cho đồng đội, không có vụ lợi cá nhân, luôn đặt...
Ngày 05/2015
05/2015