[Đỡ đòn] Ngọc bổ trợ cho Tank mùa 5

Bạn chắc bạn dùng ngọc bổ trợ có hợp lý? Bạn có muốn lợi thế từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu? Bài viết sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Trong đấu...
Ngày 09/05/2015
09/05/2015