Hướng dẫn cách chơi Tristana trong vòng 4 phút

Cẩm nang LMHT: Hướng dẫn cách chơi Tristana trong vòng 4 phút. Tristana chính là một siêu xạ thủ hiện tại đang rất khỏe, cùng tới với clip hướng dẫn...
Ngày 21/10/2015
21/10/2015