Tham khảo bảng ngọc bổ trợ cho tướng hỗ trợ pháp sư

Không ai có thể biết được nỗi khó khăn của người chơi hỗ trợ, hãy cùng tìm hiểu nhé. Vai trò của tướng hỗ trợ rất đa dạng, đặc biệt đối với bậc xếp...
Ngày 22/03/2016
22/03/2016