[Cosplay] Cùng ngắm Miss Fortune kẹo ngọt cực dễ thương

Các bạn thấy trong những nữ tướng thì ai ngọt hơn! ^^  
Ngày 25/05/2015
25/05/2015