Tiêu Điểm Tướng Poppy – Người Giữ Búa

Cùng đến với bài viết tiêu điểm tướng: Poppy, Người Giữ Búa. Là vị tướng đến từ tộc Yordle, thân hình nhỏ bé mang cây búa Whomper ở trong tay, Poppy...
Ngày 09/12/2015
09/12/2015