[FO3] Những thẻ mùa giải tăng giá mạnh nhất

FFOL3: Những thẻ mùa giải tăng giá mạnh nhất trong FIFA Online 3. Trong tuần vừa qua, hầu hết những thẻ mùa giải đều bị mất giá. Riêng có thẻ mùa giải...
Ngày 02/11/2015
02/11/2015