LMHT: Những tướng không bao giờ lỗi thời ở từng vị trí

LMHT: Những tướng không bao giờ lỗi thời ở từng vị trí. Qua đã khá nhiều phiên bản cập nhật nhưng các sự lựa chọn này luôn đem hiệu quả, không bao giờ...
Ngày 23/10/2015
23/10/2015