[Công Thành Chiến] Những tướng mạnh nhất trong Công Thành Chiến

Bạn có biết tướng mạnh nhất trong Công Thành Chiến? Quan Vũ, Mã Siêu, Lữ Bố, Chu Du… mãnh tướng lừng danh nào được game thủ Công Thành Chiến “chọn mặt...
Ngày 11/05/2015
11/05/2015