Những vị tướng đấu sĩ đường trên mạnh nhất phiên bản 6.5

Ở khu vực đường trên là nơi có đa dạng về xu hướng chiến thuật nhất, nhưng thường được xếp thành 2 thành phần chính là tướng chống chịu và tướng đấu...
Ngày 18/03/2016
18/03/2016