ShowMatch ngày 13.08.2015 – Nữ Nhi So Tài | AG vs YY

Video LMHT: ShowMatch ngày 13.08.2015 – Nữ Nhi So Tài | AG vs YY. Vào ngày hôm qua tức là 13/08 tại trường quay Giải Phóng diễn ra 2 trận Showmatch...
Ngày 14/08/2015
14/08/2015