[Nunu Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nunu đấu sĩ đường trên mùa 6

GIỚI THIỆU NUNU – KỊ SĨ YETI Nunu là một vị tướng từng được sử dụng ở rất nhiều vị trí, gần đây nhất là Nunu đi rừng vô cùng mạnh mẽ trong tay các...
Ngày 04/2016
04/2016