[Olaf Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Olaf đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG OLAF – CHIẾN BINH ĐIÊN CUỒNG: Từng biết đến là lựa chọn mạnh mẽ đường trên khả năng tay đôi rất sớm nhưng meta thay đổi những...
Ngày 14/06/2015
14/06/2015