Tuyển tập những tình huống “ONE SHOT” trong LMHT

Video LMHT: Tuyển tập những tình huống “ONE SHOT” trong LMHT. Tất cả các nạn nhân trong video Montage dưới đây đều có một điểm chung đó là bị biến mất...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015