[Orianna Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Orianna pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG ORIANNA – QUÝ CÔ DÂY CÓT: Không thật sự quá mạnh nhưng có tính ổn định xuyên suốt trong trận đấu, Orianna trước đến nay được xem...
Ngày 17/06/2015
17/06/2015