[FO3] Nên chọn tiền đạo Inzaghi WC06 hay Owen WC06

FFOL3: Nên chọn tiền đạo Inzaghi WC06 hay Owen WC06 trong FIFA Online 3. Cả Inzaghi và Owen đều là tiền đạo mùa giải World Cup 2006 có chỉ số tuyệt...
Ngày 03/12/2015
03/12/2015