[FO3] Thủ môn 08E giá rẻ mà chất lượng trong FIFA Online 3

FFOL3: Thủ môn 08E giá rẻ mà chất lượng trong FIFA Online 3. J. LEHMANN Nếu so sánh E. van der Sar, J. Lehmann không hề thua kém chút nào! Tuy nhiên,...
Ngày 24/09/2015
24/09/2015