[Pantheon Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Pantheon đường trên mùa 6

Giới thiệu về tướng Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh: Nói về Pantheon thường đi vị trí nào, hẳn có nhiều bạn tranh cãi bởi hệ thống xếp hạng Việt Nam...
Ngày 10/09/2015
10/09/2015