LMHT: Tổng hợp những thay đổi trong bản cập nhật 5.15

Bài viết tổng hợp phiên bản 5.15 cung cấp cho bạn các thay đổi mới nhất và ảnh hưởng lên Meta và Tướng. Chi tiết bản cập nhật 5.15 Các kí hiệu trong...
Ngày 07/08/2015
07/08/2015