LMHT: Tổng hợp những thay đổi trong bản cập nhật 5.17

Liên Minh Huyền Thoại: Tổng hợp những thay đổi trong bản cập nhật 5.17. Bài viết tổng hợp phiên bản 5.17 cung cấp những thay đổi mới nhất, những ảnh...
Ngày 09/09/2015
09/09/2015