Rìu đen có ảnh hưởng như thế nào tới khu vực rừng?

Các chỉnh sửa trang bị Rìu đen bản 5.8 đã thay đổi lối chơi, ảnh hưởng rất nhiều những tướng đấu sĩ. Rìu đen ảnh hưởng như thế nào tới khu vực rừng?...
Ngày 21/05/2015
21/05/2015