LMHT: Tổng hợp những thay đổi trong bản cập nhật 5.21

Bài viết tổng hợp về phiên bản 5.21 sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ hơn về những thay đổi mới nhất và những ảnh hưởng của chúng lên Meta và Tướng....
Ngày 04/11/2015
04/11/2015