Tướng khắc chế Fiora: Pantheon vị trí đường trên

LMHT: Tướng khắc chế Fiora: Pantheon vị trí đường trên. Những kẻ cứng đầu ở đường trên Jax, Renekton, Malphite,… thời trước kia thì có thể coi là kẻ...
Ngày 23/09/2015
23/09/2015