[FO3] Huyền thoại WL hóa bạc đầu tiên tại Việt Nam

FFOL3: Huyền thoại WL hóa bạc đầu tiên trong FIFA Online 3 Việt Nam. Được ép +4 không lâu, song giá trị Pele mùa WL +4 cao hơn hẳn thẻ cầu thủ khác...
Ngày 02/10/2015
02/10/2015