[FO3] Top 5 trung vệ (CB) mùa WC06 hay nhất FIFA Online 3

FFOL3: Top 5 trung vệ (CB) mùa WC06 hay nhất FIFA Online 3. Chắc chắn trung vệ (CB) là vị trí bất kì đội bóng nào đều cần chú ý, vì đây là chốt chặn...
Ngày 01/12/2015
01/12/2015