[Thách đấu EU] G2 Perkz quẩy tưng bừng với Yasuo đường giữa

Thanh niên Perkz chém ghê thật…
Ngày 09/01/2017
09/01/2017