Top 5 pha gank tồi tệ nhất tháng 6/2015 trong LMHT

Video LMHT: Top 5 pha gank tồi tệ nhất tháng 6/2015 trong LMHT. 5 pha đi gank đánh giá tệ hại nhất của tháng vừa qua gọi tên tướng nào đây?
Ngày 05/07/2015
05/07/2015