[FO3] Kỷ nguyên 4-1-1-4: Krissada và Nutthakorn (Phần 3)

FFOL3: Kỷ nguyên 4-1-1-4: Krissada và Nutthakorn (Phần 3). Thực tế cả Krissada và Nutthakorn không dùng 4-1-1-4 thực đúng nghĩa. Sơ đồ chính xác của...
Ngày 14/10/2015
14/10/2015