Phần thưởng Dự đoán CKTG 2015 bắt đầu được trao

Tin tức LMHT: Phần thưởng Dự đoán CKTG 2015 bắt đầu được trao. Các phần thưởng nhận IP, biểu tượng anh hùng được tiến hành phát dần từ ngày 6/10 tới...
Ngày 06/10/2015
06/10/2015