LMHT: Những pháp sư đường giữa dồn sát thương mạnh nhất

LMHT: Những pháp sư đường giữa nào có khả năng dồn sát thương mạnh nhất? Để tính toán lượng sát thương và xếp chúng thành danh sách, giả sử các pháp...
Ngày 23/10/2015
23/10/2015