Top 10 pha Darius “bổ đầu” của game thủ Pro

Xem Darius bổ đầu luôn khiến người khác phấn khích nhỉ? Những pha như thế này thì có dùng đệm hơi ô tô cũng không chịu nổi sức nặng :))
Ngày 11/02/2017
11/02/2017