Những tướng Xạ Thủ có tầm bắn xa nhất

Những siêu Xạ Thủ có tầm bắn tỉa cao nhất trong trò chơi sẽ là những vị tướng nào đây. Tính cả những vị tướng có khả năng nâng cao tầm tấn công khi...
Ngày 29/12/2016
29/12/2016