2 điểm bổ trợ mới – đấu sĩ và sát thủ và được tăng sức mạnh

Ngày 27/12/2015

Tin tức LMHT: 2 điểm bổ trợ mới – đấu sĩ và sát thủ và được tăng sức mạnh. Với 1 điểm bổ trợ mới đã thêm vào đó là điểm bổ trợ Thích Khách và 1 điểm đề cập tới cách đây ít lâu – sát thủ và đấu sĩ dường như được tăng sức mạnh…

Tin tức LMHT: 2 điểm bổ trợ mới – đấu sĩ và sát thủ và được tăng sức mạnh. Với 1 điểm bổ trợ mới đã thêm vào đó là điểm bổ trợ Thích Khách và 1 điểm đề cập tới cách đây ít lâu – sát thủ và đấu sĩ dường như được tăng sức mạnh lên khá lớn.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT