[LMHT] Trang phục Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế ra mắt ngày 09/05/2015

Ngày 09/05/2015

Cát bụi vần vũ theo từng tiếng gọi của Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế. Trang phục này sẽ được mở bán trong Cửa Hàng từ ngày 09/05/2015 với giá 199 RP. Loading…

Cát bụi vần vũ theo từng tiếng gọi của Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế.

Fiddlesticks 600
Trang phục Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế ra mắt ngày 09/05/2015

Trang phục này sẽ được mở bán trong Cửa Hàng từ ngày 09/05/2015 với giá 199 RP.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT