LMHT: Trang phục tướng mới Kindred – Hỏa Ảnh

Ngày 16/09/2015

LMHT: Trang phục của tướng mới Kindred – Hỏa Ảnh. Skin của vị tướng mới Kindred – Hoả Ảnh. Cùng chiêu ngưỡng vị tướng mới này trong video dưới đây! Bộ kỹ năng của tướng mới Kindred tại đây. Loading…

LMHT: Trang phục của tướng mới Kindred – Hỏa Ảnh.

Skin của vị tướng mới Kindred – Hoả Ảnh. Cùng chiêu ngưỡng vị tướng mới này trong video dưới đây!

Bộ kỹ năng của tướng mới Kindred tại đây.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT