Riot giảm sức mạnh Ryze & Ekko

Ngày 11/06/2015

Chỉnh sửa cân bằng Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng! Tướng Ekko Năng lượng cơ bản tăng từ 280 lên 300 Năng lượng theo cấp tăng từ 40 lên 50 Dây…

Chỉnh sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Ekko

 • Năng lượng cơ bản tăng từ 280 lên 300
 • Năng lượng theo cấp tăng từ 40 lên 50
 • Dây Cót Thời Gian (Q) lượng sức mạnh phép thuật ở phát đầu tiên giảm từ 0.2 xuống 0.15
 • Dây Cót Thời Gian (Q) lượng sức mạnh phép thuật ở lúc quay về giảm từ 0.6 xuống 0.55
 • Đột Phá Thời Không (R) năng lượng tiêu hao tăng từ 0 lên 100

Lulu

 • Năng lượng hồi phục trên giây giảm từ 1.7 xuống 1.2
 • Năng lượng hồi phục trên giây tăng theo cấp tăng từ 0.12 lên 0.16
  • [Chú Ý: Thay đổi này ngược lại so với ở bản 5.10]

Ryze

 • Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) hiệu ứng giảm thời gian hồi chiêu giờ sẽ là 105/110/115/120/125% của thời gian hồi chiêu kĩ năng Q dựa vào cấp độ từ 4 giây / 100% thời gian hồi chiêu Q
 • Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) thời gian tồn tại của các điểm cộng dồn giảm từ 12 giây xuống 8 giây
 • Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội Tại) thời gian ở trạng thái nạp giảm từ 6 giây xuống 4 giây

passive

 • Quá Tải (Q) sát thương thay đổi từ 65/95/125/155/185 thành 60/95/130/165/200
 • Quá Tải (Q) năng lượng tiêu hao thay đổi từ 30/35/40/45/50 thành 40 ở mọi cấp
 • Quá Tải (Q) hiệu ứng mới “hiệu ứng giảm thời gian hồi chiêu tới từ Bậc Thầy Cổ Thuật tăng lên 105/110/115/120/125% dựa vào thời gian hồi chiêu của Quá Tải”

Qqq

 • Ngục Cổ Ngữ (W) thời gian hồi tăng từ 14 giây lên 24 giây
 • Ngục Cổ Ngữ (W) thời gian trói chân thay đổi từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 thành 1.25 ở mọi cấp
 • Dòng Chảy Ma Pháp (E) thời gian hồi giảm từ 7 giây ở mọi cấp thành 7.25/6.75/6.25/5.75/5.25 giây
 • Dòng Chảy Ma Pháp (E) năng lượng tiêu hao giảm từ 60/70/80/90/100 xuống 60/65/70/75/80
 • Dòng Chảy Ma Pháp (E) sát thương lần đầu dính phải giảm từ 50/66/82/98/114 xuống 32/44/56/68/80
 • Dòng Chảy Ma Pháp (E) sát thương quay về giảm từ 25/33/41/49/57 xuống 16/22/28/34/40
 • Sức Mạnh Tối Hâu (R) thời gian hiệu lực giảm từ 6 giây xuống 4 giây ở mọi cấp

Trang Bị

Trang bị 3901, 3902, 3903

 • 3 trang bị mới được thêm vào. Chưa có chỉ số, chưa có phần hiển thị nhưng trang bị này có nói “Trang bị này chỉ có thể được dùng bởi Gangplank.”

gangplankitem

Gậy Đầu Lâu

 • [Việc làm lại Gậy Đầu Lâu quay trở lại trên máy chủ PBE]

Hextech Sweeper (Phụ kiện ở bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị)

 • Thời gian tái kích hoạt tăng từ 60 giây lên 90 giây

Mandrake Ward

 • [Tệp tin được thêm vào máy chủ PBE một lần nữa]

Theo Surrender at 20

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT