[Video FO3] Đập 10 gói hộp 06 và cuối cùng với cái kết tan nát

Đập 10 gói hộp 06 và cuối cùng với cái kết tan nát. Đúng là nát thật =))
Ngày 28/05/2015
28/05/2015